THÁNH CA HỢP XƯỚNG,

 

Về với Ngài

Hải âu Thánh ca 5

Tình Chúa yêu con

Lời vọng tình yêu

Con đường Chúa đã đi

Khúc cảm tạ