JESUS film

Phim dài 2 tiếng 8 phút. Phim đã được lồng Tiếng Việt. Phim nói về lịch sử của đạo Công Giáo, về Chúa Giêsu hạ thế làm người, truyền đạo, cứu chữa, và chết trên Thập Giá.


CUỘC ĐỜI CHÚA CỨU THẾ

( phần 1)


( phần 2)


Cuộc khổ nạn của Chúa Giê su

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Phần 7

Phần 8

Phần 9

Phần 10

Phần 11

Phần 12